"Me gustó siempre hablar de arquitectura como divertimento, si no se hace alegremente no es arquitectura. Esta alegría es, precisamente, la arquitectura, la satisfacción que se siente. La emoción de la arquitectura hace sonreir, da risa." Alejandro de la Sota (1913-1996)

18 feb. 2013

Taller Vertical 13 _ BIOPSIES URBANES DE TARRAGONA : EL RIU FRANCOLÍ

Pensem que Tarragona no ha sabut aprofitar encara les oportunitats que ofereix tenir un riu ben proper i que potser fins ara només la Tabacalera, projectada des de Madrid als anys vint, se’n va donar compta de la seva presència i significat. Volem analitzar què en diu el POUM que s’acaba d’aprovar i oferir alternatives, sense mirar massa els costos econòmics sinó fent una mirada més acadèmica del tema.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...