"Me gustó siempre hablar de arquitectura como divertimento, si no se hace alegremente no es arquitectura. Esta alegría es, precisamente, la arquitectura, la satisfacción que se siente. La emoción de la arquitectura hace sonreir, da risa." Alejandro de la Sota (1913-1996)

20 jun. 2018

Guia d’Arquitectura de Tarragona SXX ::: Guía de Arquitectura de Tarragona SXX ::: Guide to the 20th-Century Architecture of Tarragona
«Només podem copsar el temps mitjançant les seves manifestacions, és a dir,
 les empremtes, els llocs i els esdeveniments on el temps s’ha expressat.»

“Sólo podemos captar el tiempo mediante sus manifestaciones, es decir, las huellas, 
los lugares y los acontecimientos donde el tiempo se ha expresado”. 

“We can only capture time through its manifestations, meaning the traces,
 places and events where time has been expressed”.

Juhani Pallasmaa


compra online:  amazon.es

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...